تیم

اعضای اصلی اکسپولاین

اعضای ارشد اکسپولین


اکسپولین با دانش، ابزار های گوناگون ارتباطی و تیمی کار آزموده با بیش از 200 کارشناس فروش تمامی نمایشگاه های کشور را پوشش می دهند .

 • محسن سلیمانی

  مدیر بازاریابی

  دکترای مدیریت اجرایی شاخه بازاریابی

 • ساسان گرجانی

  مدیر عامل

  دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه چالمرز سوئد موسس 5 شرکت دانش بنیان و برگزار کننده دوره های آموزشی cbn (رهبری سازمانی)

 • تصویر راهیل رزمجو

  راهیل رزمجو

  مدیر فنی

  فوق لیسانس معماری کامپیوتر از دانشگاه شریف

مدیران اکسپولین


اکسپولین با دانش، ابزار های گوناگون ارتباطی و تیمی کار آزموده با بیش از 200 کارشناس فروش تمامی نمایشگاه های کشور را پوشش می دهند .

 • کاظم متوسلی

  مدیر بخش طراحی و گرافیک

  فوق لیسانس طراحی صنعتی

 • مریم افشاری

  مدیر پشتیبانی سرور

  لیسانس مهندسی نرم افزار

 • سید محمد حسین حسینی

  مدیر امور مالی

  فوق لیسانس مدیریت مالی

 • اکرم محمدی گلبوسی

  مدیر بخش اکسپولین مگزین

  لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس ادبیات فارسی